АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»

2016 жылдың 5 сәуіріндегі Инвестор-компанияларын анықтау ережелерінің күші жойылғанын жайлы хабарлама

2016 жылдың 5 сәуіріндегі Инвестор-компанияларын анықтау ережелерінің күші жойылғанын жайлы хабарлама

«Қорғас» ШЫХО Акционерлік Қоғамының Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының 2017 жылғы 21 сәуіріндегі №2 Хаттамасының негізінде 2016 жылдың 5 сәуіріндегі №1 Хаттамасымен бекітілген «Қорғас» Шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығының нысандарын құрылысын салуындағы Инвестор-компанияларын анықтау ережелерінің күші жойылғанын есептеу.