АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»

Компания миссиясы

Миссия: әлемдік экономикаға интеграцияланған шекара маңы ынтымақтастығының бірегей үлгісін құру.

Мақсаты: Қазақстан мен Қытай арасындағы шекара маңы территорияларын дамыту, инвестициялық климатты тарту, халықтардың әлеуметтік-экологиялық, мәдени өзара әрекеттестіктегі табиғатты қорғау және экология бойынша ұлттық және мемлекетаралық бағдарламалардың ықпалын кеңейту.